Jul 25, 2014

Playing with Gift 1 / Jugant amb el do número 1

A new-found Froebel friend (hi Tiffeni) told me she'd like to know how we're doing. Well, we've been playing with Froebel's Gift number 1 lately. And this is what we came up with.

Hem fet una nova amiga Froebel (hola Tiffeni) a qui li agradaria saber com ens va amb les nostres exploracions amb els dons. Bé, doncs hem estat jugant amb el do número 1. I açò és el que se'ns ha ocorregut. 
The provocation

Martí's busy hands
Les manetes de Martí es posen en marxa

Exploring movement


Aitana prefers pretend play
Aitana prfereix el joc simbòlic

Let's throw a birthday party!
Fem una festa d'aniversari!


Books about coloursWearing the balls


We enjoyed making our home-made play dough. The cake had vanilla scent. We ran out of flour and Aitana wanted to have pink play dough, so I asked her what colours we should mix in order to get pink, and we both worked through an answer.

Ens va agradar molt fer la nostra plastilina. El pastís tenia aroma de vainilla. Ens vam quedar sense farina i Aitana volia plastilina rosa, així que li vaig preguntar quins colors podiem barrejar per tal d'aconseguir el color rosa, i entre les dos vam trobar una resposta.

Thanks for your comments 
Gràcies pels vostres comentaris

No comments:

Post a Comment